Politikamız

Politikamız

Tüm faaliyetlerimizi, sunduğumuz tüm hizmetleri kuruluşumuzda uygulanan kalite yönetim sistemi, çevre yönetim sistemi ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi temellerine dayandırarak hizmet sunduğumuz firma, kurum ve kuruluşlara da kurumsallaşma ve her alanda profesyonellik bilincini aşılamak,

Tüm müşterilerimizi, yasal mevzuat hakkında öncelikle bilgilendirmek, doğru, dürüst, güvenilir ve sürekli iyileşme temeline dayanan hizmet sunumuyla memnuniyetlerini üst düzeye çıkarmak, bu şekilde kalıcı ve uzun süreli müşteriler kazanmak,

Bölgemizde, hizmet sunduğumuz firma, kurum ve kuruluşlarda sürekli eğitimlerle, çalışanlarımızın İSG kültürünü en üst düzeye çıkarmak, bir yaşam biçimi haline getirmek,

Sadece güvenlik kültürü değil, çevre bilincini de yaygınlaştırarak, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre mirasına katkıda bulunmak,

Personelimizi ve kendimizi sürekli eğitimlerle geliştirmek, teknolojik gelişmeleri takip ederek ve uygulayarak hizmet kalitemizi en üst düzeyde tutmak,

Biyoçeşitlilik ve ekosistemin korunması, sürdürülebilir gelişme ve iklim değişikliği ile mücadele için; Kuruluşumuzun varlığından ve faaliyetlerimizden kaynaklı çevre boyutlarımızı sürekli analiz ederek, olumsuz çevre etkilerimizi en aza indirmek, kirlenmeyi önlemek, atıklarla kaynağında mücadele etmek, edemediklerimizi yaşam döngüsü çerçevesinde bertaraf etmek,

İş sağlığı ve güvenliğini temin edecek ileri teknoloji, profesyonel çözüm ve uzman yöntemleri uygulayarak iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek, tehlike ve riskleri bertaraf etmek, iş kazası sonucu yaralanma ve sağlık bozulmalarından çalışanlarımızı korumak, Temel politikamızdır.

Bu politika gereği tüm yasal ve müşteri gerekleri ile ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 standartlarına uymayı, kendimizi ve sistemlerimizi sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

© Copyright 2021 Morbis OSGB Tüm hakları saklıdır
web tasarım