Hakkımızda

Hakkımızda

SUNUŞ

Almanya’da 6 yaşındaki çocukların fabrikalarda işçi olarak tabureler üzerinde çalıştırıldığı ve çalışırken öldüğü koşulların olduğu günlerden, çalışanların robotlaşmış bir şekilde, kurallar-kaideler zinciri altında ancak tam bir güvenlik içerisinde çalıştığı bugünlere gelinmesi üzerinden 200 yıl geçti. Ancak bizim 200 yıl bekleme şansımız yok.

İş sağlığı ve güvenliği yönetilebilir bir sistemdir. Bu sistemin; kurulma, uygulama ve geliştirme aşamalarında “Proses yaklaşımı” benimsenmelidir. Birbiri ile ilişkili prosesleri bir sistem içerisinde anlamak ve yönetmek, iş sağlığı ve güvenliğinde amaçlanan sonuçlara erişmek için etkinlik ve verimlilik sağlar. Proseslerin ve sistemin bir bütün olarak yönetilmesine, fırsatlardan avantaj sağlamayı ve istenmeyen sonuçları önlemeyi amaçlayan, risk esaslı düşünmenin bütüncül bir odağı olan PUKÖ döngüsü (Planla – Uygula – Kontrol et – Önlem al) kullanılarak erişilebilir.

KURULUŞUMUZUN BAĞLAMI VE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMIMIZ

Hakkımızda:

MORBİS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM DANIŞMANLIK İNŞAAT GIDA TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra MORBİS OSGB olarak anılacaktır), 2017 yılında ÇAMLITEPE MAHALLESİ 4056 SOKAK SEFA APARTMANI NO:6A/1 MERKEZ/BATMAN adresinde; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6 ncı, 8 inci, 24 üncü, 27 nci, 30 uncu ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği MADDE 4 – (f)’ de tanımlanmış olan “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi” ve MADDE 12’ye uygun olarak kurulmuş ve 28.05.2017 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki için başvurusunu yapmış, gerekli kontrol ve denetimleri geçerek 24.07.2017 tarihinde yetki alarak işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere çalışmaya başlamıştır.

MORBİS OSGB kısa sürede nitelikli ve deneyimli personeli, piyasada geçmişe dayanan tanınırlığı ve güvenirliği ile firma sayısını hızla arttırmış, kaliteli hizmet sunumundan, müşteri memnuniyeti temelli anlayışından ödün vermeden bölgede işverenlerin güven ve takdirini kazanmıştır.

MORBİS OSGB olarak ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 temelli Entegre Yönetim Sistemi Kapsamımız: “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri sunumudur.”

MİSYONUMUZ

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında hizmet vermek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi” yetkisi almış olan Şirketimiz; Batman ve komşu illerde üst düzeyde profesyonel ve üst düzeyde kaliteli hizmet sunma felsefesini benimsemiş, yetki sınırlarımız dahilinde İSG Kültürünü yaygınlaştırma hedefini, kurumsallaşma ve mutlak suretle temelini ISO ve OHSAS gibi köklü sistemlere dayandırmakla gerçekleştirebileceğinin bilinciyle, iş kazaları ve meslek hastalıklarını proaktif bir yaklaşımla önlemeyi amaç edinmiştir.

VİZYONUMUZ

İş hayatında kurumsallaşmanın, sistemsel yaklaşım ve yaşamanın önemini, yaşadığımız doğal çevrenin yalnız bugüne ve bizlere değil gelecek nesillere de ait olduğu bilincini, üretimin gelişmesinin sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesiyle mümkün olabileceğini, hizmet sunduğumuz firma, kurum ve kuruluşlarda yerleştirmek, bir kültür oluşturmak öncelikle yetki sınırlarımız dahilinde, daha sonra şubeleşerek tüm Türkiye’de yaygınlaştırmak, İSG hizmetlerinde ulusal alanda sözü geçen bir kurum olmak vizyonumuzdur.

© Copyright 2021 Morbis OSGB Tüm hakları saklıdır
web tasarım